VÝMENA TURBODÚCHADLA

... na čo treba myslieť?

Z hľadiska konštrukcie a funkcie, je turbodúchadlo veľmi náchylné na prevádzkové podmienky a v priamej úmere ovplyvňuje samotnú životnosť motora. V praxi sú vysokovýkonné zložky v systéme výfukových plynov predmetom rôznych rizikových faktorov, ktoré môžu viesť k predčasnému zlyhaniu turbodúchadla a následne aj motora. 

Správne určenie a odstránenie príčiny poruchy, je predpokladom pre úspešnú opravu. Preto aj novo vymenené turbodúchadlo, môže bez odstránenia pôvodnej príčiny, opäť zlyhať po krátkej dobe prevádzky.

Ako pomôcku pre určenie správej príčiny poškodenia turbodúchadla, uvádzame najčastejšie spôsoby poškodenia dielov.


NÁVOD NA MONTÁŽ TURBODÚCHADLA