NÁVOD NA MONTÁŽ

Dôležité!!! Záruka na renovované turbodúchadlo sa vzťahuje len pri dodržaní uvedených podmienok montáže.

Pred montážou turbodúchadla:

  • uistite sa, že akákoľvek chyba, ktorá spôsobila zlyhanie predchádzajúceho turbodúchadlá bola odstránená.
  • aby sa zabránilo kontaminácií turbodúchadla nečistotami, je nutné dokonale vyčistiť, najlepšie však vymeniť všetky diely ktoré napájajú turbodúchadlo (hadice, potrubia,...)
  • vymeniť olejový filter a samotný motorový olej (podľa špecifikácie výrobcu motora)
  • vymeniť tesnenie príruby turbodúchadla (nepoužívať tesnenia na báze silikónu, ani tesniace pasty na výfuky, drobné čiastočky môžu upchať mazací systém)
  • vyčistenie "karbónu" z výfukového potrubia
  • skontrolovať tlak oleja v mazacom systéme motora (podľa predpísaných parametrov)

Postup montáže renovovaného turbodúchadla:

  • upcháky v otvoroch turbodúchadla vyberajte len keď máte všetko pripravené na montáž (zabránite prípadnému vniknutiu nečistôt z  motorového priestoru) 
  • pripojte prívodné olejové potrubie, nalejte do turbodúchadla čistý olej (aby sa zabránilo "štartu na sucho") a pripojte odvodové olejové potrubie
  • pred naštartovaním motora, odporúčame odpojiť vstrekovacie trysky paliva a točiť motor cca 30 sekúnd, kvôli správnemu natlačeniu oleja do systému a skontrolovaniu tesnosti všetkých spojov

Po výmene turbodúchadla:

počas prvch jázd s vymeneným turbodúchadlom odporúčame riadne zahriať motor a až následne naplno využívať výkon. Po väčšej záťaži motora je potrebný chod motora na voľnobeh, kvôli dochladeniu telesa turbodúchadla.  Po prvých jazdách je potrebné skontrolovať hladinu motorového oleja, a následne dodržiavať výrobcom predpísaný interval jeho výmeny. Pri sťažených podmienkách používania je potrebné skrátiť interval výmeny motorového oleja, aby sa zabránilo okrem iného aj poškodeniu samotného turbodúchadla.

karbon